COMERTIS PASSWORD MANAGER

Gestor de contrassenyes corporatiu

Software que manté els teus usuaris i contrassenyes protegit. Pagament únic per instal·lació, sense subscripcions i amb totes les funcionalitats

Contacta con nosaltres
Comertis gestor de contrassenyes

A qui va dirigit el nostre Password Manager

Empreses que necessiten un gestor d'usuaris i contrassenyes propi, instal·lat en els seus propis servidors, professional i segur, sense dependre de plataformes externes, amb diferents nivells d'accés per a un número il·limitat de persones

Principals avantatges del gestor de contrassenyes

Gestor de contrassenyes segur
Segur

Xifrat d'alt nivell AES-256


Gestor de contrassenyes pràctic
Pràctic

Obilida't de memoritzar contrassenyes


Gestor de contrassenyes econòmic
Econòmic

Sense quotes ni suscripcions


Gestor de contrassenyes il·limitat
Il·limitat

Número il·limitat d'usuaris i contrassenyes


Gestor de contrassenyes accessible
Accessible

Des de qualsevol dispositiu (PC, tablet, móvil)


Gestor de contrassenyes personalitzable
Personalitzable

Software de codi lliure fàcilment adaptable


Gestor de contrassenyes autoinstal·lable
Autoinstal·lable

Instal·lat en qualsevol servidor


Gestor de contrassenyes legal
Legal

Compleix la Llei de protecció de dades (RGPD)


Seguretat durant tot el procés

Les teves contrassenyes estaran segures durant tots els passos de la seva gestió

Cookies de sessió encriptades
Cookies de sessió encriptades

Les cookies de sessió de l'ordinador de l'usuari es guarden encriptades, evitant aíxí que un intrús les pugui desxifrar

Accés sempre mitjançant HTTPS
Accés sempre mitjançant HTTPS

Les dades viatgen encriptades des del teu ordinador fins al servidor del gestor de contrassenyes, evitant que es pugui llegir si són interceptades

Base de dades encriptada
Dades de la base de dades encriptades

Totes les contrassenyes es guarden encriptades en la base de dades del Password manager, evitant així que un intrús en el servidor les pugui llegir

Característiques del password manager

Totes les funcionalitats que un gestor de contrassenyes professional necessita

Creació de comptes (accessos d'usuaris i contrassenyes)

 • Múltiples formes possibles de catalogació, facilitant la seva búsqueda

 • Desar contrassenyes per nom

 • Desar contrassenyes per client

 • Desar contrassenyes per categoria

 • Desar contrassenyes per anotacions

 • Desar contrassenyes amb etiquetes

Catalogació de contrassenyes

Possibilitat de què el gestor de contrassenyes generi una contrassenya aleatòria

Generar contrassenya aleatòria

Possibilitat de configurar la complexitat de les contrassenyes generades aleatòriament

Complexitat contrassenya aleatòria

Vinculació entre diferents comptes per a accesos entrecreuats amb més d'un usuari

Vinculació entre contrassenyes

Registre de tots els canvis que es realitzen en totes les contrassenyes

Registre de canvis en les contrassenyes

Opció de desar les contrassenyes com un imatge, no poguent copiar-se en el portapapers

Desar contrassenya com imatge

Compartir accés a una contrassenys amb altres usuaris de la plataforma mitjançant l'enviament d'un enllaç

Compartir contrassenya usuari amb un enllaç

Compartir una contrassenya amb persones de fora de la aplicació mitjançant l'enviament d'un enllaç que només pot ser visitat una vegada i que caduca en un temps determinat

Compartir contraseña usuaris externs

 • Assignació de permisos a cada contrassenya:

 • Accés a contrassenya per usuari

 • Accés a contrassenya per grup d'usuaris

 • Accés a contrassenya amb o sense edició (només lectura)

 • Contrassenyes privades o públiques (per a tots els usuaris de la plataforma)

Diferents accessos a les contrassenyes

Adjuntar arxius a les contrassenyes (certificats digitals)

Adjuntar arxius a les contrassenyes

Possibilitat d'assignar data de caducitat a les contrassenyes

Contrassenyes amb data de caducitat
Cercador de contrassenyes

Cercador de contrassenyes

Cercador d'usuaris i contrassenyes per paraula clau

Filtrar contrassenyes per paraula clau

Filtrar contrassenyes per client

Filtrar contrassenyes per client

Filtrar contrassenyes per categoria

Filtrar contrassenyes per categoria

Filtrar contrassenyes favorites

Filtre de contrassenyes favorites

Filtrar contrassenyes per etiqueta

Filtrar contrassenyes per etiquetes
 • I a més:

 • Filtrar contrassenyes a les que un usuari concret té
  accés

 • Filtrar contrassenyes a les que un usuari concret és
  propietari

 • Filtrar contrassenyes a les que un grup concret té accés

 • Filtrar contrassenyes per nom d'arxiu adjunt

 • Filtrar contrassenyes caducades

Quadre d'edició ràpida de les contrassenyes

Edició ràpida de contrassenyes

 • Característiques:

 • Veure quins usuaris o grups hi tenen accés

 • Marcar la contrassenya com a favorita

 • Veure les notes sobre la contrassenya

 • Copiar contrassenya al portapapers amb un sol clic

 • Veure usuari i password

 • Accés ràpid a edició, duplicació i eliminació

Veure usuaris de la contrassenya
Actualizació massiva de contrassenyes

Opció de modificar els comptes, usuaris i contrassenyes massivament

 • PASO 1. Filtrar per:

 • Multisel·lecció lliure. Llistar tots els comptes i seleccionar les
  que ens interessin

 • Paraula clau

 • Paraules clau combinades (i/o)

 • Per client

 • Per categoria

 • Comptes a les que un usuari concret tingui accés

 • Comptes a les que un grup concret tingui accés

 • Comptes de les que un usuari concret és propietari

 • Nom d'arxiu adjunt al compte

 • Comptes amb  la contrassenya caducada

 • PAS 2. Modificar els comptes seleccionats amb un clic:

 • Canviar client

 • Canviar categoria

 • Canviar propietari

 • Canviar grup

 • Assignar o eliminar etiquetes

 • Assignar o eliminar permisos a usuaris

 • Assignar o eliminar permisos a grups

 • Nova data de caducitat de les contrassenyes

 • Eliminar historial de canvis

Actualizació massiva de contrassenyes
Sistema de notificacions entre usuaris de la plataforma

Quan un usuari no discposa d'accés a un compte pot veure les dades del compte excepte les dades privades (usuari i contrassenya) i així pot demanar accés al propietari

Notificacions entre usuaris

El propietari del compte rebrà una notificació (possibilitat que rebi també la notificació per email)

Avís sol·licitut contrassenya

El propietari accedeix a la seva llista de notificacions i decideix si vol donar o no els permisos d'accés a la contrassenya

Donar accés entre usuaris de contrassenyes
Opcions de seguretat del gestor de contrassenyes

Cada usuari tindrà la seva pròpia contrassenya per accedir (auto modificable), i serà la única que haurà de recordar

Usuari con contrassenya pròpia

Registre exhaustiu (logs) de tots els canvis fets en la plataforma per tots els usuario

Registre de canvis en les contrassenyes

Històric de tots els canvis realitzats en qualsevol camp o contrassenya (modificació o eliminació), podent revertir-los

Revertir canvis en les contrasenyes

Possibilitat de realitzar còpies de seguretat protegides amb contrassenya per a restaurar-les després

Copia seguratat contrasenyes

Possibilitat de fer importacions massives d'usuaris i contrassenyes des d'altres plataformes mitjançant fitxers CSV o XML

Importar contrassenyes fiotxer CSV o XML

Podem ajudar-te?