Política de privacitat

Informem sobre la nostra Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que poden ser recavats per la navegació o contractació de serveis a través d’aquest lloc Web.

Complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Complint també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús d’aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses a la pàgina de l’Avís Legal.

Qui és el responsable de les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens proporcionis seran tractats per BITSTIPS S.L.U, amb CIF B55214324 i amb domicili social Carretera Antiga d'Amer nº10, 2B, 17007, Girona, Espanya. Correu electrònic: info@comertis.com.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en BITSTIPS S.L.U. i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Pots contactar amb ell mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@comertis.com.

Quines Dades Personals recollim?

Les dades personals que recollim, així com la seva finalitat, són les següents:

Borsa de treball

Dades

Nom, correu electrònic, telèfon, currículum.


Finalitat

Gestió d’una borsa de treball legitimada pel teu consentiment
Conservem les dades si el perfil encaixa amb la nostra demanda

Formulari de contacte

Dades

Nom, correu electrònic


Finalitat

Resposta als teus dubtes legitimada pel teu consentiment

Amb quina finalitat recollim aquestes dades?

Recollim les dades per les següents raons:

 1. En compliment d'una relació contractual
2. Quan ens dones el teu consentiment per interès mutu
3. En compliment d'obligacions imposades per Llei

Dades no pertinents

Informem que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, no has d’utilitzar la identitat d’una tercera persona ni comunicar les seves dades personals, per lo qual hauràs de tenir en compte que només pots proporcionar dades personals corresponents a la teva pròpia identitat i que siguin actuals, exactes i verdaderes.

Quant de temps conservem les dades personals?

Les dades recollides des del formulari de contacte es faran servir per a donar resposta a la sol·licitud i un cop fet això no es guardaran.

Les dades recollides des del formulari de la borsa de treball es guardaran durant un any.

A qui comunicarem aquestes dades?

No comunicarem les dades a tercers, excepte si és per imperatiu legal.

Mesures de seguretat

Assegurem l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals?

Drets

Descripció

Accés

Podràs consultar les teves dades personals


Rectificació

Podràs modificar les teves dades personals


Supressió

Podràs sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals


Oposició

Podràs sol·licitar que no es tractin les teves dades personals


Limitació del tractament

Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades

De qualsevol dels apartats anteriors, pots exercir els teus drets indicant-ho per escrit mitjançant correu ordinari o per correu electrònic a info@comertis.com

Podem ajudar-te?